Pentekening Pastorij op Beek te Meer door Josephus Koyen (15-06-1923)

Koyen of Koijen?!?

Laten we beginnen met te stellen dat de schrijfwijze van onze naam van zeer weinig belang is. Dit geldt trouwens voor alle familienamen in het verleden. Vroeger bestonden er geen regels voor de spelling. Bij doop, huwelijk of begrafenis noteerde de pastoor op het gehoor de naam die men aan hem opgaf, mondeling uiteraard want de meeste mensen konden niet lezen of schrijven.

Het overgrote deel van de namen die we kennen, komen uit de doop-, huwelijks- en begrafenisregisters die door de pastoors in onze streken vanaf ongeveer 1600 werden bijgehouden. Pas vanaf 1800 dateert de "burgerlijke stand" dwz. de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters en de bevolkingsregisters die de gemeenten vanaf dan moesten bijhouden.

Zo komt het dat we, vooral van de l6de t/m de l8de eeuw, onze familienaam op heel wat manieren geschreven tegenkomen: Coy, Coij, Cooy,Cooij, Coye, Coije, Cooye, Cooije, Coyen, Coijen, Cooyen, Cooijen, Koy, Koij, Kooy, Kooij, Koye, Koije, Kooye, Kooije, Koyen, Koijen, Kooyen, Kooijen, Coey, Coeye, Coeyen, Koeij, Koeije, Koeijen.

Einde l8de eeuw en vooral in de 19de eeuw begint de schrijfwijze met C te verdwijnen. In België schrijft men nu steeds meer KOYEN (dus met Griekse y, zonder puntjes) en in Nederland houdt men het bij KOIJEN (dus met de gestipte ij).

Personen die van België naar Nederland verhuizen, en dat zijn er nogal wat, en zijn naam in België "KOYEN" wordt geschreven, krijgen in Nederland onmiddellijk en onverbiddelijk de twee puntjes opgeplakt en worden "KOIJEN". Soms verhuizen ze weer terug naar België en dan worden het meestal, maar niet altijd, opnieuw KOYEN's.

Dit heeft tot gevolg dat de naam van de leden van één gezin vaak verschillend wordt geschreven. Mijn grootvader verhuisde in 1884 van Meerle(B) naar Chaam(NL). Zijn naam en die van zijn drie oudste kinderen, in Meerle geboren, werd in Meerle Koyen, of Koeyen, geschreven. Zodra hij in Chaam kwam wonen, werd hun naam en de namen van de negen andere in Chaam geboren kinderen, door de Nederlandse autoriteiten veranderd in KOIJEN!

Opmerkelijk is dat, zoals ik (Antoon Koijen) merkte bij bezoeken aan mijn familieleden in Chaam en omgeving, de meeste van deze Koijen's voor priv-gebruik (naamkaartjes, deurschildjes e.a.) de schrijfwijze Koyen gebruiken, in tegenstelling tot hun "Officiële" naam die aldaar Koijen is. Er schijnt dus een zekere voorkeur voor de schrijfwijze Koyen te bestaan.