Deze pagina is nog in bewerking
This page is under construction

Onderwerpen: Aanvullingen/Correcties

Jammer genoeg kunnen we niet de complete volledigheid en juistheid van het familieboek garanderen! Daar zijn verschillende reden voor, ten eerste mogen we niet zomaar gegevens van de officiele instantie inzien i.v.m. de wet op de privacy. Daardoor zijn we voor recente informatie afhankelijk van de medewerking van de familieleden zelf.

Een andere belangrijke reden is dat we simpelweg, ondanks onze inzet en gedrevenheid, mensen zijn en dus ook fouten maken. We hebben helaas al moeten constateren dat hier en daar toch wat foutjes het boek zijn binnengeslopen. Vandaar dat we op deze website een pagina met correcties en aanvullingen gaan voorzien.

En ook al is het boek inmiddels gedrukt, het is nooit compleet! Vandaar dat we graag van u horen in het geval dat u wijzigingen mocht hebben, bijzondere familieverhalen zou kennen en/of leuke foto.s en illustraties in uw bezit. Laat het ons (nog steeds) weten

Er is ook een familietak die letterlijk "uit het boek" is gevallen. Deze tak zijn in de wettelijk context absoluut echte Koyen's. En toch is er strikt genomen geen fout gemaakt, maar het computerprogramma heeft op basis van genealogische regels deze tak niet geplaatst. Dit hebben de betreffende familieleden als zeer teleurstellend ervaren. Het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest om personen te krenken of shockeren en we bieden onze welgemeende excuses als dat als zodanig is overgekomen. Onze doelstelling was om een zo correct en volledig mogelijk boek te kunnen presenteren.

Terug naar de Hoofdpagina.
Return to Main Page